Τομείς δραστηριότητας

H Transrelations Services δραστηριοποιείται στου παρακάτω τομείς:

• Μεταφράσεις γενικού περιεχομένου (αλληλογραφία, άρθρα, επιστολές)
• Μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων
• Ιατρικά και φαρμακευτικά κείμενα (διαγνώσεις, ιατρικές έρευνες)
• Επιστημονικές μελέτες
• Μεταφράσεις στον τομέα των μεταφορών και Logistics, ναυτιλιακή και εμπορική ορολογία
• Νομική (συμβόλαια, συμφωνητικά, πρακτικά, πληρεξούσια, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, νομοθεσίες)
• Τεχνικά έγγραφα (τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, μηχανολογία, πληροφορική, αρχιτεκτονική)
• Οικονομικά και εμπορικά έγγραφα (ισολογισμοί, εφορία, χρηματιστήριο, διαφήμιση, τραπεζικά)
• Τίτλοι σπουδών, διπλώματα, πιστοποιητικά, ταυτότητες
• Μετάφραση ιστοσελίδων καθώς και μετάφραση λογισμικού και εφαρμογών (software localization)
• Αθλητικοί κανονισμοί (UEFA, FIFA, FIBA)